Bombus (Melanobombus) lapidarius

(L., 1761)

Taxon referenced in page Bombus of Turkey
Author(s) : A. Murat Aytekin,Osman Kaftanoğlu & Didier Flagothier,Pierre Rasmont
The nominal ssp. can be found only in the montains of the west Turkey. The ssp. caucasicus occurs in N.E. Anatolia, Transcaucasus, Caucasus and N. Iran. The ssp. eriphorus occurs in Caucasus only.
In Anatolia, Rasmont & Flagothier (1996) observed the ssp. lapidarius from 775 m up to 2390 m (80 % between 775 m and 1700 m) and the ssp. caucasicus from 1750 m up to 2570 m (80 % between 2000 m and 2400 m).
Bombus lapidarius is regarded by all authors as a wood-edge species.
In Turkey, Özbek (1983) found B. lapidarius on Cirsium sp. and Salvia sp. Rasmont & Flagothier (1996) (with some additional data) list : Cephalaria cf. procera Fisch. & Lall. (3 observations), Carduus sp. (2), cf. Crepis sp. (2), Vicia cf. villosa Roth (1), Lotus corniculatus L. (1), Stachys cf. balansae Boiss. & Kotschy (1), Stachys cf. cretica L. (1), Prunella sp. (1).


La ssp. nominale ne se trouve que dans les montagnes de l'ouest de la Turquie. La ssp. caucasicus se trouve dans le NE de l'Anatolie, la Transcaucasie, le Caucase et le N. Iran. La ssp. eriophorus ne se trouve qu'au Caucase.
En Anatolie, Rasmont & Flagothier (1996) ont observé la ssp. lapidarius de 775 m à 2390 m (80 % entre 775 m et 1700 m) et la ssp. caucasicus de 1750 m jusque 2570 m (80 % entre 2000 m et 2400 m).
Bombus lapidarius est considéré par tous les auteurs comme une espèce de lisières.
En Turquie, Özbek (1983) trouve B. lapidarius sur Cirsium sp. et Salvia sp. Rasmont & Flagothier (1996) (avec quelques données supplémentaires) citent : Cephalaria cf. procera Fisch. & Lall. (3 observations), Carduus sp. (2), cf. Crepis sp. (2), Vicia cf. villosa Roth (1), Lotus corniculatus L. (1), Stachys cf. balansae Boiss. & Kotschy (1), Stachys cf. cretica L. (1), Prunella sp. (1).


Nominal ssp. yalnızca Türkiye'nin batısındaki dağlarda bulunmaktadır. ssp. caucasicus ise Kuzeydoğu Anadolu, Transkafkasya, Kafkasya ve Kuzey İran'da yayılış göstermektedir. ssp. eriphorus ise yalnızca Kafkasya'da bulunmaktadır.
Anadolu'da Rasmont & Flagothier (1996) ssp. lapidarius'u 775 metre ile 2390 metre yükseklik aralıklarında (%80'i 775 ve 1700 metre arasında) ve ssp. caucasicus'u da 1750 metre ile 2570 metre aralığında (%80'i 2000 ile 2400 metre arasında) gözlemlemişlerdir. Bombus lapidarius tüm yazarlar tarafından orman kenarı (ağaçlık alan) türü olarak ifade etmektedir.
Türkiye'de Özbek (1983) B. lapidarius'u Cirsium sp. ve Salvia sp. üzerinde bulmuştur. Rasmont & Flagothier (1996) (bazı ek veri ile birlikte) şu bitkileri vermektedirler: Cephalaria cf. procera Fisch. & Lall. (3 gözlem), Carduus sp. (2), cf. Crepis sp. (2), Vicia cf. villosa Roth (1), Lotus corniculatus L. (1), Stachys cf. balansae Boiss. & Kotschy (1), Stachys cf. cretica L. (1), Prunella sp. (1).

Maps

Pictures

photo  photo  photo  photo