Bombus (Thoracobombus) brodmanni

Vogt, 1911

Taxon referenced in page Bombus of Turkey
Author(s) : A. Murat Aytekin,Osman Kaftanoğlu & Didier Flagothier,Pierre Rasmont
Inside of the subgenus Thoracobombus, brodmanni belongs to the pomorum-group (formerly Rhodobombus). This is an enigmatic species. It is very very rare. Until now, it has been found only very few specimens in N-Turkey and in W-Caucasus.
Bombus brodmanni is a close relative of B. pomorum. As the genitalia of the former taxon are not known, the only character allowing to distinguish them is its longer gena. In the Caucasian region and in N.-E. Anatolia, the coat colours of B. brodmanni brodmanni are diagnostic enough to avoid any mistake with B. pomorum pomorum or B. pomorum canus. According to Tkalcu (1994), B. brodmanni exists in W. Anatolia as an endemic subspecies: B. brodmanni denesi, whose coat colours would be similar to those of B. pomorum pomorum. As we have had no access to this taxon, we have no opinion on the claim, nor on the validity of the taxon itself. Some specimens we caught in N. Anatolia could be relevant, but cannot be unequivocally determined on the basis of the characters resorted to by Tkalcu (1994).
We have some doubt that brodmanni could be an hybrid between B. pomorum pomorum and B. pomorum canus. However, it needs more data on this taxa before to go further in this hypothesis.
The presently known altitudinal limits are 1850 to 2500 m. We have very little information : the species is clearly subalpine and bound to the subalpine grasslands.
For foraging flowers, wehave few original indications: Anchusa leptophylla (1 observation), Nepeta fissa (1) and Stachys balansae (1).

A l'intérieur du sous-genre Thoracobombus, B. brodmanni appartient au groupe de pomorum (=Rhodobombus). C'est une espèce énigmatique. Il est très très rare. Jusqu'à ce jour, on n'en a collecté que quelques spécimens du nord de la Turquie et de l'ouest du Caucase.
Bombus brodmanni semble un proche parent de B. pomorum. Comme les génitalias de brodmanni ne sont pas décrits, le seul caractère qui permettent qui permettrait de distinguer les deux espèces serait la joue plus longue du premier. Dans la région caucasienne et dans le NE de l'Anatolie, la robe de B. brodmanni brodmanni est un bon caractère diagnostic pour le séparer de B. pomorum pomorum ou de B. pomorum canus. Selon Tkalcu (1994), B. brodmanni existe aussi en Anatolie occidentale sous la forme d'une sous-espèce endémique : B. brodmanni denesi, dont la coloration serait similaire à celle du B. pomorum pomorum sympatrique. Nous n'avons pas de spécimen de ce taxon, de telle sorte que nous n'avons pas d'opinion sur la question, ni sur la validité de ce taxon. Quelques spécimens que nous avons du nord de l'Anatolie pourraient appartenir à ce taxon, mais ils ne peuvent pas être identifié sans équivoque sur la seule base des caractères donnés par Tkalcu (1994).
Nous estimons possible que brodmanni puisse être un hybride entre B. pomorum pomorum et B. pomorum canus. Toutefois, il faudrait plus de données sur ces taxons avant d'aller plus loin dans cette hypothèse.
Les limites d'altitude actuellement connues sont de 1850-2500 . Nous avons très peu d'autres informations : l'espèce est clairement liée aux pelouses subalpines.
Comme fleurs butinées, nous avons quelques observations originales : Anchusa leptophylla (1 observation), Nepeta fissa (1) et Stachys balansae (1).

Thoracobombus altcinsi içerisinde brodmanni pomorum grubuna dahildir (geçmişte Rhodobombus). Enigmatik bir türdür. Çok çok nadir bulunan bir türdür. Bugüne kadar yalnızca Türkiye’nin kuzeyinden ve Kafkasya’nın batısından bir kaç örnek bulunabilmiştir.
Bombus brodmanni B. pomorum ile çok yakın akrabadır. İlkinin genital organ yapısı bilinmediğinden bunları birbirinden ayırt etmede kulanılabilecek tek karakter uzun gena yapısıdır. Kafkasya bölgesinde ve Kuzey Doğu Anadolu’da B. brodmanni brodmanni‘nin tüy renklenmesi B. pomorum pomorum ve B. pomorum canus ile karıştırılmayı önleyecek kadar belirgindir. Tkalcu (1994)’e göre B. brodmanni Batı Anadolu’da endemik bir alttür olan B. brodmanni denesi şeklindedir ve bunun tüy renklenmesi B. pomorum pomorum’a benzemektedir. Bu takson ile ilgili elimizde hiç bir veri bulunmadığından ne bu taksonun varlığı konusunda bilgi sahibiyiz ne de bir görüş ileri sürebiliriz. Kuzey Anadolu’da topladığımız bazı örnekler fikir verse de bu örneklere ait karakterler Tkalcu (1994) ile uyumlu görünmemektedir.
Brodmanni’nin B. pomorum pomorum ve B. pomorum canus arasında bir hibrit olduğu konusunda da bazı görüş ayrılıklarımız bulunmaktadır. Ancak bu taksa hakkında elimizde daha fazla veri olduğunda bu hipotezi daha ilerletme şansımız olabilir.
Halen bilinen yükseklik sınırları 1850 ile 2500 m arasındadır. Çok az bilgi sahibi olsak da bu türün büyük ihtimalle subalpinik olduğunu ve subalpin çayırlarda yayıldığını söyleyebiliriz.
Ziyaret ettiği bitkiler ise sahip olduğumuz bir kaç veriye dayalıdır. Bunlar Anchusa leptophylla (1 gözlem), Nepeta fissa (1) ve Stachys balansae (1)’dir.

Maps

Pictures

photo  photo