Bombus (Bombus) lucorum

(L., 1761)

Taxon referenced in page Bombus of Turkey
Author(s) : A. Murat Aytekin,Osman Kaftanoğlu & Didier Flagothier,Pierre Rasmont
B. lucorum has been distinguished from B. terrestris by most authors for almost a century and this distinction is no more disputed. On the contrary, the distinction between B. lucorum and B. cryptarum is recent (Rasmont, 1984; Rasmont et al., 1986) and is accepted only reluctantly by some authors, specially Williams (1991, 1998). Indeed, the highly variable coat of B. lucorum that is, in places, more or less similar to that of B. cryptarum (or B. magnus) may give rise to some doubts.
Reinig (1972) regards B. lucorum as a wood edge species; Rasmont (1988), as a true forest one.
In Anatolia, Rasmont & Flagothier (1996) mention an altitudinal range of 230 to 2855 m, with 80 % of the catch between 1000 and 1850 m. It seems so a quite eurytopic species.
B. lucorum is as polylectic as B. terrestris, however, as its habitat is somewhat different, so is the array of visited flowers: Özbek (1997) lists 161 plant species visited; however, we observed only 16 species.


B. lucorum est distingué de B. terrestris par la plupart des auteurs depuis près d'un siècle et cette distinction n'est plus gêre discutée. Au contraire, la séparation de B. lucorum et de B. cryptarum (et B. magnus) est récente (Rasmont, 1984; Rasmont et al., 1986) et n'est acceptée par certains auteurs qu'avec réluctance
De fait, la coloration très variable du pelage de B. lucorum peut être à certaines endroits assez similaire à celle de B. cryptarum (ou même de B. magnus), ce qui peut donner cours à des doutes et à des erreurs d'identification.
Reinig (1972) considère B. lucorum comme une espèce de lisières; Rasmont (1988), comme une espèce de forêts.
En Anatolia, Rasmont & Flagothier (1996) mentionnent une gamme d'altitudes de 230 à 2855 m, avec 80 % entre 1000 et 1850 m. Cela semble donc une espèce assez eurytope.
B. lucorum est aussi polyletrophique que B. terrestris, toutefois, comme son habitat est assez différent, la liste de plantes diffère de même. Özbek (1997) donne 161 espèces de plantes visitées tandis que nous n'en avons observé que 16.


B. lucorum bir çok araştırmacı tarafından yaklaşık bir asırdır B. terrestris'ten belirgin olarak ayrılmıştır ve bu konuda herhangi bir tereddüt kalmamıştır. Öte yandan, B. lucorum ve B. cryptarum arasındaki ayırım daha yenidir (Rasmont 1984; Rasmont et al., 1986) ve Williams (1991, 1998) gibi bazı araştırmacılar tarafından kerhen kabul görmektedir. Ayrıca, B. lucorum'un tüy rengindeki olağanüstü çeşitlilik nedeni ile bazı bölgelerden toplanan kimi örnekler B. cryptarum (ya da B. magnus)'a benzediğinden böylesi tereddütler ortaya çıkabilmektedir.
Reinig (1972) B. lucorum'u fundalık türü olarak benimserken; Rasmont (1988) orman türü olduğunu ifade etmektedir.
Anadolu'da, Rasmont & Flagothier (1996) 230 ile 2855 metre yükseklik aralığını yaşam alanı olarak belirtmekte ve örneklerin %80'ini 1000 ile 1850 metre aralığından topladıklarını ifade etmektedirler. Bu haliyle eurotopic bir tür olduğu izlenimi uyanmaktadır.
B. lucorum tıpkı B. terrestris gibi polilektiktir. Ancak habitat farklılığı olduğundan ziyaret ettiği çiçekler de değişiklik göstermektedir; Özbek (1997) 161 bitki türü vermişse de bizim tarafımızdan yalnızca 16 tür gözlemlenmiştir.

Maps

Pictures

photo