Bombus (Pyrobombus) pratorum

(L., 1761)

Taxon referenced in page Bombus of Turkey
Author(s) : A. Murat Aytekin,Osman Kaftanoğlu & Didier Flagothier,Pierre Rasmont
In Turkey, within the subgenus Pyrobombus, no other species has the same coat colours, making it quite easy to identify. Özbek (1998) regards the bright yellow skorikowi as a valid species that includes – dubiously – all the specimens from Anatolia. We did not found any valid character and we consider here skorikowi as a simple ssp. of B. pratorum.
While B. pratorum is very widespread on the whole European continent, in Anatolia and Iran, it is found only in the northern mountains (Bakker, 1996; Rasmont & Flagothier, 1996).
In Anatolia, Rasmont & Flagothier (1996) observed the nominal ssp. from 780 to 2000 m (80% observations between 780 and 1740 m) and the ssp. skorikowi Vogt from 320 to 2000 m (80% between 1240 and 2000 m), whereas Özbek (1998) mentions a range of 1000 to 2400 m.
The authors agree on B. pratorum being a forest species.
Bombus pratorum is a remarkably polytrophic species. It uses nearly all the available flowers where it lives.


En Turquie, dans le sous-genre Pyrobombus, aucune autre espèce ne présente une robe semblable, ce qui rend l'espèce facile à identifier. Özbek (1998) considère la forme jaune vif skorikowi comme une espèce valide qui inclurait tous les spécimens d'Anatolie. Nous n'avons trouvé aucun caractère valide dans ce sens et nous considérons ici skorikowi comme une simple ssp. de B. pratorum.
Alors que B. pratorum est très répandue dans tout le continent européen, en Anatolie et au N. Iran, on le trouve seulement dans les montagnes du nord (Bakker, 1996; Rasmont & Flagothier, 1996).
En Anatolie, Rasmont & Flagothier (1996) ont observé la ssp. nominale de 780 à 2000 m (80% observations entre 780 et 1740 m) et la ssp. skorikowi de 320 à 2000 m (80% entre 1240 et 2000 m), tandis qu'Özbek (1998) donne 1000 à 2400 m.
Tous les auteurs considèrent B. pratorum comme une espèce de forêts.
Bombus pratorum est une espèce remarquablement polytrophique. Elle utilise presque toutes les fleurs disponibles.


Türkiye'de Pyrobombus altcinsi içerisinde hiç bir türün tüy rengi yapısı bu şekilde olmadığı için teşhisinin kolay olduğu söylenebilir. Özbek (1998) Anadolu'dan toplanan tüm parlak sarı tüy rengine sahip örnekleri yanlış olarak skorikowii biçiminde ayrı bir tür şeklinde vermiştir. Bizce bu grupta belirgin karakterler bulunmamaktadır ve o nedenle skorikowii burada basitçe B. pratorum'un alttürü olarak verilmiştir.
B. pratorum tüm Avrupa kıtasında yaygın olarak bulunsa da Anadolu ve İran'da yalnızca kuzeydeki dağlarda görülmektedir (Bakker, 1996; Rasmont & Flagothier, 1996).
Anadolu'da Rasmont & Flagothier (1996) nominal alttürü 780 ile 2000 m'ler arasında (gözlemlerin %80'i 780 ile 1740 m arasında olacak şekilde) ve ssp. skorikowii Vogt'yi 320 ile 2000 m'ler arasında (gözlemlerin %80'i 1240 ile 2000 m arasında olacak şekilde), verirken Özbek (1998) yaklaşık 1000 ile 2400 m'lik bir aralıktan bahsetmektedir. Yazarların hemfikir olduğu nokta ise B. pratorum'un bir orman türü olmasıdır.
B. pratorum belirgin bir politrofik türdür. Yaşadığı alanda kullanabileceği çiçeklerin neredeyse tamamından faydalanır.

Maps

Pictures