Bombus (Melanobombus) sichelii

Radoszkowski, 1859

Taxon referenced in page Bombus of Turkey
Author(s) : A. Murat Aytekin,Osman Kaftanoğlu & Didier Flagothier,Pierre Rasmont
Bombus sichelii is often erroneously identified. It may be mistaken for the lighter forms of B. lapidarius, specially the males. In Anatolia, Bombus sichelii cazurroi may be mistaken for B. incertus, B. erzurumensis (specially the light form oezbeki). The paler shade of orange (often yellowish) on the abdominal tip of B. sichelii should allow the distinction with these taxa, the abdominal tip of which is definitely brighter orange or red.
Whereas Williams (1998) considers B. erzurumensis and B. sichelii as synonyms, we regard them as clearly separate species.
In Anatolia, for the ssp cazurroi, Özbek (1998) citates altitudes from 2000 to 2800 m and Rasmont & Flagothier (1996) indicate 2000 to 2570 m (n=106) with 80 % of the catch between 2000 and 2500 m.
Most often, the species dwells in clear forests, with many clearings. However, in Anatolia, Bombus sichelii may be encountered far from any woods.
In Anatolia, Rasmont & Flagothier (1996) associate the species with the alpine taxa, mainly B. alagesianus, B. melanurus and B. handlirschianus.
In Anatolia, Özbek (1990b) mentions Astragalus sp. In 1998, the same author citates 48 flower taxa (visited by only 49 bumblebees !). Our own data include only Vicia cracca (4 observations) and Trifolium repens (1) for a total of 106 identified specimens.


Bombus sichelii est souvent incorrectement identifié. Il peut être confondu avec les formes les plus claires de Bombus lapidarius, surtout chez les mâles. En Anatolie, Bombus sichelii cazurroi peut être confondu avec B. incertus et B. erzurumensis (surtout la forme claire oezbeki). La teinte pâle de l'orange au bout de l'abdomen de sichelii (parfois même jaunâtre) permet une distinction nette de ces deux autres espèces.
Tandis que Williams (1998) considère B. erzurumensis et B. sichelii comme synonymes, nous les considérons ici comme des espèces clairement séparées.
En Anatolie, pour la ssp. cazurroi, Özbek (1998) cite des altitudes de 2000 à 2800 m et Rasmont & Flagothier (1996) indiquent 2000 à 2570 m (n=106) avec 80 % des observations entre 2000 et 2500 m.
Le plus souvent l'espèce habite les forêts claires, avec beaucoup de clairières. Toutefois, en Anatolie, Bombus sichelii peut se rencontrer bien loin de tout boisement. Rasmont & Flagothier (1996) associent l'espèce avec les taxons alpins, surtout B. alagesianus, B. melanurus et B. handlirschianus.
Comme fleur butinée, Özbek (1990b) mentionne Astragalus sp. En 1998, le même auteur cite 48 taxons floraux (visités par seulement 49 spécimens !). Nos propres données comprennent seulement Vicia cracca (4 observations) et Trifolium repens (1) pour un total de 106 spécimens identifiés.


Bombus sichelii sıklıkla teşhisi yanlış yapılan bir türdür. Genelikle erkekleri B. lapidarius'un açık tüy rengine sahip formları ile karıştırılmaktadır. Anadolu'da Bombus sichelii cazurroi B. incertus, B. erzurumensis (özellikle oezbeki'nin açık renkli formları) olarak yanlış teşhis edilebilir. B. sichelii'nin abdomen ucundaki turuncu tüylü kısım (bazen sarımsı) bu taksonun ayrımında faydalıdır. Bu bölümdeki tüyler diğerlerinde oldukça parlak turuncu ya da kırmızıdır.
Williams (1998) B. erzurumensis ve B. sichelii'yi sinonim olarak belirtmekteyse de bize göre bunlar farklı türlerdir.
Anadolu'da ssp. cazurroi için Özbek (1998) yükselti aralığını 200-2800 metre olarak bildirmektedir. Rasmont & Flagothier (1996) ise 2000 ile 2570 metre aralıklarını (n=106) örneklerin %80'i 2000 ile 2500 metre arasında olacak şekilde vermektedirler.
Bu tür genellikle açık alanlara sahip ormanlarda bulunmaktadır. Ancak Anadolu'da Bombus sichelii bazen ağaçlıklardan uzak yerlerde de karşımıza çıkmaktadır.
Anadolu'da Rasmont & Flagothier (1996) bu türü B. alagesianus, B. melanurus ve B. handlirschianus gibi alpinik taksa ile birlikte tespit etmiştir.
Anadolu'da Özbek (1990b) Astragalus sp.'yi işaret etmektedir. 1998'da aynı yazar 48 çiçekli bitki türünü refere etmiştir (yalnızca 49 bombus arısı tarafından ziyaret edilen!). Bizim verimiz 106 teşhis edilmiş örnekten oluşmaktadır ve bunlar yalnızca Vicia cracca (4 gözlem) ve Trifolium repens (1) üzerindendir.

Maps

Pictures

photo