Melecta turkestanica

RADOSZKOWSKI,1893

Author(s) : Rasmont P.
Melecta (Melecta) turkestanica Radoszkowski, 1893

Maps

Pictures