Podalonia hirsuta mervensis

(Radoszkowski 1887)

Taxon referenced in page Podalonia (Sphecidae)
Author(s) : Y. Barbier

la sous-esp├Ęce Corse

Maps

Pictures

photo  photo