Thyreomelecta bidentata

(Kirby, 1889)

Taxon referenced in page Thyreomelecta
Author(s) : Pierre Rasmont
Thyreomelecta bidentata (Kirby, 1889)
Crocisa valida Morawitz, 1895
Thyreus dimidiatipuncta bidentata; Lieftinck, 1968

Maps

Pictures